Хустський технічний коледж ТСО України І рівня акредитації здійснює свою діяльність на підставі ліцензії Міністерства освіти та науки України (наказ МНОУ від 18.11.2013 року №2630-л), сертифікатів Міністерства освіти та науки України про акредитацію спеціальностей (5.05010201 “Обслуговування комп'ютерних систем і мереж” - серія НІ-І № 0777404 від 09.09.2015 року,  “Ремонт та обслуговування автомобілів і двигунів” - серія ІІІ_І № 0777403 від 09.09.15 року) та статуту коледжу.

У своїй діяльності Хустський технічний коледж ТСО України керується Конституцією України, Законом України “Про освіту”, Законом України  “Про вищу освіту”, “Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації” та Постановами Верховної Ради, рішеннями Кабінету Міністрів України, Указами Президента України .

Хустський технічний коледж як заклад освіти має довгу історію початок якої — 1 серпня 1946 року, коли на підставі директиви Центральної Ради  ДТСААФ  Української РСР  №80 від 01.07.1946 року та наказу Закарпатського обласного комітету ДТСААФ №72 від 01.08.1946 року в м. Хуст було створено Хустську філію Ужгородського автомотоклубу ДТСААФ.

Далі, через дев'ять років, 1-го грудня 1954 року на базі Хустської філії було створено Хустський автомотоклуб ДТСААФ, який наказом №260 від 17.12. 1974 року  голови Закарпатського ДТСААФ перейменовано у Хустську автомобільну школу ДТСААФ.

У 1991 році, 26-го вересня, відбувся позачерговий VII з'їзд  ДТСААФ України, який прийняв постанову “Про перетворення республіканської організації ДТСААФ у самостійну оборонно-патріотичну організацію — Товариство сприяння обороні України”.

У 2002 році на підставі постанови бюро ЦК ТСО України (протоколом №20 від 28.11.2002 року) на базі Хустської автомобільної школи ТСОУ та Хустського РСТК ТСОУ було створено Хустський техінчний коледж України.