АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ
Галузь знань27 Транспорт
Спеціальність274 Автомобільний транспорт
Освітньо-кваліфікаційний рівеньФаховий молодший бакалавр
Форма і терміни навчанняДенна, після 9 класу – 3 роки 10 місяців
Після 11 класу – 2 роки 10 місяців
Можливість продовжити навчанняНаші випускники продовжують навчання у УжНУ та НУ “Львівська політехніка”

Cучасне життя не можна собі уявити без автомобілів, які повсюдно нас оточують. Їх кількість з кожним роком збільшується, а значить збільшується потреба у фахівцях автомобільного транспорту. Автомобільний транспорт – галузь транспорту, яка забезпечує задоволення потреб населення та суспільного виробництва у перевезеннях пасажирів та вантажів автомобільними транспортними засобами. Спеціалісти з автомобільного транспорту здійснюють розробку технологічних процесів, планують і організовують роботи по проведенню технічного обслуговування і ремонту автомобілів або устаткування. Спеціальність 274 «Автомобільний транспорт» охоплює усі питання пов’язані з експлуатацією, обслуговуванням та ремонтом автомобілів. У процесі навчання майбутні фахівці-автомобілісти оволодівають знаннями та навичками необхідними для подальшої професійної діяльності. Наші студенти вивчають конструкцію автомобілів, теорію експлуатаційних властивостей, технічну експлуатацію та ремонт автомобілів, основи технічної діагностики автомобілів та багато інших професійно-спрямованих дисциплін. Під час навчання наші студенти мають можливість отримати досвід роботи з сучасним обладнанням для діагностування, обслуговування та ремонту автомобілів на провідних підприємствах автомобільної галузі.,.

Випускник отримує кваліфікацію механіка та може працювати:

  • керівник сервісної служби;
  • директор станції технічного обслуговування;
  • керівник автопарку;
  • механік виробництва;
  • механік дільниці;
  • механік з ремонту транспорту;
  • механік з ремонту устаткування;
  • диспетчер виробництва;
  • інструктор

ЗАПРОШУЄМО ДО НАС НА НАВЧАННЯ!