Експертні висновки спеціальності акредитаційної експертизи 5.05010201 "Обслуговування комп'ютерних систем і мереж" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст".

Експертні висновки спеціальності акредитаційної експертизи 5.07010602 "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів" за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст".