Денна форма навчання:

на базі 9 класів:

- 123 "Комп'ютерна інженерія" (галузь знань 12 "Інформаційні технології"

-274 "Автомобільний транспорт" (галузь знань 27 "Транспорт")

 

на базі 11 класів:

- 123 "Комп'ютерна інженерія" (галузь знань 12 "Інформаційні технології"

-274 "Автомобільний транспорт" (галузь знань 27 "Транспорт")

-