Спеціальність 274 "Автомобільний транспорт" (Спеціалізація "Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів").

Галузь знань 27 «Транспорт».

Випускники Хустського технічного коледжу ТСО України, отримують кваліфікацію 3115 "Механік"

Кваліфікація 3115 "Механік" дозволяє:

  • - проводити аналіз та оцінку автомобільного підприємства;
  • - брати участь у розробці стратегії і тактики підприємства з використанням сучасних методів та принципів управління автомобільним господарством;
  • - впроваджувати сучасні методи ремонту автомобілів, двигунів і технічного обслуговування, наукову організацію праці на дільниці, механізацію та автоматизацію трудомістких процесів та ручних робіт, забезпечити завантаження та правильне використання обладнання;
  • - проводити облік рухомого складу агрегатів, автомобільних шин, паливо-мастильних матеріалів;
  • - оперативно планувати роботу ремонтної дільниці;
  • - контролювати та чітко виконувати проведення контрольно-діагностичних оглядів;
  • - аналізувати причини завчасного повернення автомобілів з лінії, причини передчасного виходу з ладу шин, перевитрат паливо-мастильних матеріалів;
  • - забезпечувати щоденно якість і кількість автомобілів на лінії, постійно контролювати правильність технічної експлуатації автомобілів.