Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» (до 2016 року - «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»).

Галузь знань 12 Інформаційні технології

В сучасному світі ІТ-технології настільки швидко розвиваються, що якби так само швидко розвивалася авіація, то кожна четверта людина планети вже мала би власний гелікоптер. Велика кількість комп’ютерів зумовлює потребу у спеціалістах, які б могли виконувати технічне обслуговування і ремонт обчислювальної техніки.

Молодшим спеціалістам, які пройдуть курс навчання за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія» у Хустькому технічному коледжі ТСО України та успішно захистять дипломний проект присвоюється кваліфікація "Технік-програміст".

Наші випускники успішно працевлаштовуються, оскільки можуть професійно проводити кваліфікований ремонт та обслуговування комп’ютерної техніки, здійснювати розробку та адміністрування комп’ютерних мереж, а також володітимуть базовими навичками з основ програмування. 

Під час професійної діяльності спеціалісти легко вирішують наступні завдання:

 

 • - обслуговування, монтаж та ремонт засобів обчислювальної техніки і периферійних пристроїв, автоматизованих систем керування технологічними процесами, а також інших мікропроцесорних та електронних пристроїв для обробки інформації;
 • - проектування, монтаж та обслуговування локальних комп’ютерних мереж;
 • - встановлення та налагодження обладнання для глобальних і безпровідних комп’ютерних мереж;
 • - адміністрування комп’ютерних мереж і систем;
 • - обслуговування програмного забезпечення комп’ютерних систем;
 • - створення і розповсюдження власних прикладних програм;
 • - проектування, створення і обслуговування баз даних;
 • - виконання операцій на комп’ютері зі стандартним програмним забезпеченням на рівні досвідченого користувача;
 • - надання консультацій щодо вибору типу та конфігурації апаратних засобів комп’ютера.
 • Багато наших випускників, які здобули за спеціальністю «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» освітньо-кваліфікаційний рівень «Молодший спеціаліст», продовжують навчання в Ужгородському Національному університеті та НУ "Львівська політехніка" за напрямами підготовки  6.050102 «Комп’ютерна інженерія»,  6.050101 «Комп’ютерні науки», 6.050103 «Програмна інженерія».
 • Для ефективної підготовки фахівців використовуються спеціалізовані кабінети і лабораторії:

  • - кабінет для практичних занять з інженерної та компютерної графіки;
  • - кабінет електрорадіовимірювання та ремонту ЕОМ;
  • - кабінет для занять з електротехніки та схемотехніки;
  • - дві лабораторії електонно-обчислювальної техніки;
  • - 6 лекційних аудиторій